Giới thiệu

1/ Giới thiệu tổng quan:

Phú Đức là xã nông thôn của huyện Long Hồ, có diện tích tự nhiên là 1.499 ha với 2.598 hộ và 10.778 nhân khẩu, trên 70% dân số sống bằng nghề nông; xã được phân loại là xã loại II. Xã được chia làm 07 ấp để tổ chức tự quản cộng đồng dân cư, thực hiện qui chế dân chủ và tổ chức nhân dân triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao.

Đội ngũ cán bộ công chức 19  đồng chí  cán bộ, công chức, không chuyên trách 12 đồng chí đều đạt chuẩn về chuyên môm và chính trị. Nhìn chung Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị nhiều năm liền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. 

* Công khai niêm yết các TTHC tại UBND xã theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả trong năm 2022 đạt được.

- Lĩnh vực đất đai: Nhận và giải quyết 47 hồ sơ.

- Tư pháp -  Hộ tịch: Nhận và giải quyết 268 hồ sơ.

- Chứng thực bản sao: 2.255 bản gốc.

- Các loại hồ sơ khác: Nhận và giải quyết 255 hồ sơ (130 hồ sơ xin việc làm).

- Chứng thực hợp đồng chữ ký: Nhận nhận và giải quyết 205 hồ sơ.

- Giải quyết chính sách xã hội:  Nhận và giải quyết 113 hồ sơ.

Phân công theo dõi, cập nhật và xây dựng theo quy trình tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

2/ Thông tin quy hoạch NTM:

Ban chỉ đạo NTM của xã phân công các thành viên thực hiện các tiêu chí và cố gắn giữ vững 19 tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Trong thời gian qua UBND xã đã huy động mọi nguồn lực: cụ thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vĩnh Long, Ủy ban nhân huyện Long Hồ, nguồn HĐSD đóng góp quà quý mạnh thường quân hổ trợ (Công ty 620 châu thới 50.000.000đ; bà Nguyễn Thị Lệ Huyền ấp An Hòa: 30.000.000đ; Chùa Long Thành ( Xã Thanh Đức): 20.000.000đ; BCH.QS huyện Long Hồ vận động: 20.000.000đ).

 Từ kết quả trên Công trình được phê duyệt theo Quyết định số 1193/QĐ-UBND, ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường GTNT ấp An Hòa, xã Phú Đức, huyện Long Hồ ( từ Cầu Bếp Đặng- Cầu Bờ Xã). Tổng số tiền: 1.212.814.000đ

3/ Thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị lịch công tác:

Không có phản ánh, kiến nghị.

Trên đây là báo cáo theo công văn số 962/VP-UBND-THCB ngày 02 tháng 8 năm 2022 về việc phối hợp cung cấp thông tin trang thông tin điện tử của UBND cấp xã./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ipv6 ready